CMD

How to Enable or Disable or Delete Administrator Using CMD

Open command prompt. Pasižiūrim vartotojų sąrašą “net user”. Galima aktyvuoti arba deaktyvuoti vartotoją (yes/no) “net user administrator /active:no”. Galime sukurti vartotoją Galime ištrinti vartotoją “net user USERNAME /del”. Galime pridėti į administrators grupę sukurtą vartotoją “new localgroup administrators [username] /add”. Galime pakeisti vartotojo slaptažodį “net user user_name  new_password”. Visos komandos veikia iš paskyros su administratoriaus […]... Read More
4

Change CPU name

Step 1: Goto run prompt and type “regedit” without double quotes. and hit enter Step 2: Now registry edit box will appear in that navigate to this path: HKEY_LOCAL_MACHINE \ HARDWARE \ DESCRIPTION \ SYSTEM \ CENTRAL PROCESSOR \ 0 and now after click the folder “0” some files will appear in the right pane. […]... Read More

CMD kintamieji

%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData %APPDATA% C:\Users\{username}\AppData\Roaming %CommonProgramFiles% C:\Program Files\Common Files %COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86)\Common Files %COMPUTERNAME% {computername} %COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe or if running a 32 bit WOW – C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe %DATE% The current date using same region specific format as DATE. %ERRORLEVEL% The current ERRORLEVEL value, automatically set when a program exits. %HOMEDRIVE% C: %HOMEPATH% \Users\{username} %LOCALAPPDATA% C:\Users\{username}\AppData\Local %LOGONSERVER% […]... Read More
cmd_elev_2

An A-Z Index of the Windows CMD command line

a ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file ADmodcmd Active Directory Bulk Modify ARP      Address Resolution Protocol ASSOC    Change file extension associations• ASSOCIAT One step file association AT       Schedule a command to run at a specific time ATTRIB   Change file attributes b BCDBOOT  Create or repair a system partition BCDEDIT  Manage Boot Configuration […]... Read More

Solid state (SSD) ir tradicinio kietojo disko (HDD) palyginimas

Šį įrašą nusprendžiau padaryti, dėl daug nesusipratusių žmonių kurie yra kažką girdėję apie SSD diskus, tačiau ne viską žino  ir daro klaidingas išvadas. Taigi, populiariausia nuomonė yra ta, kad SSD diskai yra brangūs ir greitesni vos kelis kartus už tradicinius kietuosius diskus. Iš dalies jie yra teisūs, jeigu matuosime keliamo filmo ar muzikos skaitymo/rašymo greitį, […]... Read More